Prominence (Rozgłos) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet
 
 
Prominence
 
It emerged from water?
Fire? Chaos?
God created it?
Whose God?
The world split by faith,
unexpectedly joined in unison.
Unified by common power
-the invisible enemy.
And maybe there’s one God?
-For everyone, regardless of faith.
Maybe it’s a consecutive Big Bang,
but one,
which leads to the destroying.
Royal name of the pestilent
brought him prominence.
-Inglorious laud of the murderer
The destroyer emerged from water?
Fire? Chaos?
Man created it?
Animal?
Did…
 
 
 
Rozgłos
 
Wyłonił się z wody?
Ognia? Chaosu?
Stworzył go Bóg?
Ale czyj?
Świat podzielony wiarą,
niespodziewanie stał się jednością.
Scalony przez jedną siłę
-niewidzialnego wroga.
A może Bóg jest jeden?
-Każdemu, bez względu na wiarę.
Może to kolejny Wielki Wybuch,
tylko taki,
który dąży do niszczenia.
Królewskieimię śmiercionośnego
przyniosło mu rozgłos.
-Niechlubną chwałę mordercy.
Niszczyciel wyłonił się z wody?
Ognia? Chaosu?
Stworzył go człowiek?
Zwierzę?
Czy…
 
Translated by Ula de B

One thought on “Prominence (Rozgłos) / Poem by Eliza Segiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s