Blue Crystal (Cristallo blu – Blu kristal) / Poem by Juljana Mehmeti

Poem by Juljana Mehmeti

 

Blue Crystal

I will give everything
the purity of the soul in the clear sky,
where meteors ignite and burn
in the bright fire strips
inflamed to the galactic backgrounds
most recent stars
blue crystal grabbed by angel wings
and brought to you.

I will wait for the brightness of this light
to highlight the shadow hanging from the window
coming from the outer space
refracted to the fainting prism
descended from a dream
silent,
speechless
whitened with kisses until dawn

I will tear the curtain of this night
I will sacrifice it in a sea tide.

Translated into English by Arben Hoti!

 

Cristallo blu

Io ti darò tutto
la purezza dell’anima nel limpido cielo,
laddove le meteore si accendono e bruciano
in strisce luminose di fuoco
tra gli sfondi galattici infuocati
e le stelle più lontane
nel cristallo blu
rapito dalle ali degli angeli
e portato a te.

Aspetterò il riflesso di questa luce
per distinguere l’ombra appesa alla finestra
giunta dallo spazio
infranta nel prisma sbiadito
disceso da un sogno
in silenzio,
biancheggiato di baci fino all’alba.

Io strapperò a questa notte il suo sipario
e lo sacrificherò dentro un’onda del mare.

@ Julja

 

Blu kristal

Unë do të jap gjithçka
pastërtinë e shpirtit në të kthjelltin qiell,
aty ku ndizen e digjen meteorët
në shirita të ndritshëm zjarri
përflakur sfondeve galaktike
yjeve më të fundit
kristalit blu
rrëmbyer nga krahë engjëjsh
e sjellur tek ty.

Do pres shkëlqimin e kësaj drite
të shquaj hijen varur dritares
ardhur nga largësi kozmike
përthyer prizmit zbehtësi
zbritur nga një ëndërr
heshtur,
pa fjalë
zbardhur puthjesh deri në agim.

Unë do e gris perden e kësaj nate
në një valë deti do e bëj fli.

@ Julja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s