MALIBAN SA ‘YO… ( EXCEPT YOU…) – Poem by Eldar AKHADOV / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad

Poem by Eldar AKHADOV

 

MALIBAN SA ‘YO…

Sinira ko ang lahat ng larawan mo.
Subalit balewala ito. Naaalala pa rin kita.
Nagpakalayo-layo ako at hindi na muling nagbalik.
Subalit hindi ito nakatulong naaalala pa rin kita.
Marami akong nakilala at ako’y inibig nila.
Subalit balewala ito. Ikaw pa rin ang aking naaalala.
Nagpakalango ako-halos patay na, gaya ng gumagawa ng sapatos, gaya ng basura, animo nag-iisang nilalang.
Subalit hindi ito nakatulong na malimot ka. Ikaw pa rin ang nasa isip ko.
Ako’y nag-asawa, nagkaanak, nanatili sa aking bayan
Subalit hindi ito nakatulong upang malimot ka.
Tumatanda na ako. Unti-unti ng nabubura ang lahat sa aking alaala.
Lahat. Maliban sa iyo.

 

EXCEPT YOU…

I tore all your photos.
But it did not help. I remembered you.
I went very far and never came back.
But it did not help I remembered you.
I met with others and was loved.
But it did not help. I remembered you.
I got drunk – like dead, like a shoemaker, like a tramp, like the last creature.
But it did not help. I remembered you.
I got married, had children, became home-grown.
But it did not help. I remembered you.
I’m getting old. Everything is eroding from memory.
Everything. Except you.

 

Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad

One thought on “MALIBAN SA ‘YO… ( EXCEPT YOU…) – Poem by Eldar AKHADOV / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad

  1. Excellent poem … congratulations both Eden and you .Lots of love from India and from my MYSTIC heart and soul forever

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s