C’è un miracolo della morte (Ka një mrekulli të vdekjes) – Poesia di Moikom Zeqo / Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Poesia di Moikom Zeqo

 

C’è un miracolo della morte

C’è un miracolo della morte preciso come le leggi
quando i nostri corpi si decomporranno in elementi della natura,
probabilmente ci incontreremo come acque sotterranee,
come humus e sale alle radici di una pianta, affinché fiorisca e apra i petali
e stupire tutti con una bellezza anonima.
Farà sbocciare le nostre ossa …
Ahimé! Che dire delle anime?
Come creature dell’aria vagheràno tra le nuvole,
sempre due separati e mai uno!

 

Ka një mrekulli të vdekjes

Ka një mrekulli të vdekjes të saktë si ligjet
kur trupat tanë do të shpërbëhen në elemente
të natyrës,
ndoshta do të takohemi si ujëra nëntokësore,
si humus e kripëra te rrënjët e një bime,
që ajo të lulëzojë e të hapi petale
e të mahnitë gjithcka me bukurinë anonime.
Do të na lulëzojë eshtërat…
Ajme! Po shpirtrat vallë?
Si krijesa ajri do të enden nëpër re,
përherë të dy ndarë dhe asnjëherë një!

Moikom Zeqo

 

Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s