The hedgehog is back (De egel is terug) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
The hedgehog is back
 
My garden hedgehog is back and I am
in the clouds,
I haven’t seen him for months
the last time was spring last year
I forgot the day.
I gave up the hedgehog
no evening or night did I see him again
sliding across the lawn
in the shadows of dim light from the street.
I first thought of a delusion
a heaped gag with grass
when a black ball moved slowly
even came my way.
I hadn’t counted on him anymore
and long since given up,
ran inside for a handful of cat food
taken from a container
ejected over the grass.
On one side of a hedge
he is now practically motionless
eating from my far hand.
 
Hedgehog disease
 
According to Hedgehog Protection Netherlands, the first cases of the disease were noticed in Belgium at the end of April. Since then, the condition, unclear whether caused by a virus or a bacterium, has spread north. 30 to 40 percent of the hedgehogs heal, the rest die.
Antibiotics
According to Cleuskens, the mysterious disease has nothing to do with the corona virus. “We do a lot of wound care.
The animals are given painkillers, anti-inflammatories and antibiotics,” she says. “We mainly see that antibiotics seem to work.”
Cat food and water
The hedgehog population at this time is low. If people have a hedgehog in their garden, it is advisable to put down cat food and water, according to Cleuskens. “That is the closest to their digestion. If he can’t find insects, he can just eat.”
 
 
 
De egel is terug
 
Mijn tuinegel is terug en ik
ben in de wolken,
maandenlang heb ik hem niet meer gezien
de laatste keer was voorjaar vorig jaar
de dag ben ik vergeten.
De egel had ik opgegeven
geen enkele avond of nacht zag ik hem meer
over het grasveld schuieren
in de schaduwen van zwak licht vanaf de straat.
Ik dacht eerst aan een zinsbegoocheling
een opgehoopte prop met gras
toen een zwarte bol zich langzaam voortbewoog
zelfs mijn kant opkwam.
Ik had niet meer op hem gerekend
en hem al lang opgegeven,
naar binnen gegaan en een handvol kattenvoer
uit een bak gehaald
uitgeworpen over het gras.
Aan de zijkant van een haag
zit hij nu zo goed als bewegingloos
te eten uit mijn verre hand.
 
Egelziekte
 
Volgens Egelbescherming Nederland werden de eerste gevallen van de ziekte eind april in België opgemerkt. Sindsdien verspreidt de aandoening, waarvan onduidelijk is of die wordt veroorzaakt door een virus of een bacterie, zich naar het noorden. Van de binnengebrachte egels geneest 30 tot 40 procent, de rest sterft.
Antibiotica
Volgens Cleuskens heeft de mysterieuze ziekte niks met het coronavirus te maken. “We doen heel veel aan wondverzorging. De dieren krijgen pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica”, zegt ze. “We zien vooral dat antibiotica lijkt te werken.”
Kattenvoer en water
De egelpopulatie op dit moment is laag. Als mensen een egel in hun tuin hebben, is het volgens Cleuskens raadzaam om kattenvoer en water neer te zetten. “Dat komt het dichtste bij hun spijsvertering. Als hij dan geen insecten kan vinden, kan hij gewoon eten.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s