Poems by Alicja Maria Kuberska / Tanslated in Filipino Language by Eden Soriano Trinidad

Poems by Alicja Maria Kuberska
 
 
Bukang Liwayway
 
Gisingin mo ako
Masuyo, maingat, malambing
Hipan papalayo ang panaginip
Mula sa aking mga pilik-mata
At sa gayon aking makita
Kung paanong abot-tanaw
Nang malarosas na daliri
Ang paghawi ng dilim ng gabi
At liwanagan ang bughaw na kalangitan.
 
Mga ibong nagsisipamaluktot sa kanilang mga pugad
Ay mag-sisiawit ng mga imno patungkol sa pagbubukang liwayway
At sa pagsilay ng mainit na sinag ng araw
Hahagkan nito ang talutot ng nahihimbing pang mga bulaklak
Ito ang hiwaga ng bawat bagong araw na nalikha.
 
Magandang Umaga!
Oktubre 24, 2019
 
 
 
The day – break
 
Wake me up
Delicately and tenderly.
Blow away the dream
From my eye-lashes.
Then I will see,
How Aurora with rose fingers
Cuts the darkness of the night
And lightens the blue sky.
 
All birds, curled up in the nests,
Will sing the hymn about dawn.
The first, warm rays of the sun
Will kiss the petals of sleeping flowers.
This is a miracle of the new day created.
Good morning
 
 
 
Magnanakaw ng mga Pangarap
 
Ako ay tahimik, palangiti, hindi nababagabag.
Hindi mo akalaing kukunin ko ng walang paalam
Napakalapit ko, at ang lahat ay abot-kamay ko.
 
Tulad ng isang magnanakaw, ninakaw ko ang iyong mga sulyap at kalungkutan
Ang iyong mga inisip ay itinali ko ng buong higpit at makapit
At mula sa panaginip ay maingat kong binuo ang anyo ng isang babae.
 
Nilapastangan ko ang kinang ng hilig ng iyong mga mata, at sumiklab ang apoy
Binalot kita ng mabangong halimuyak ng bulaklak sa aking mga buhok
Bumalot ang humahalimuyak na matamis na amoy ng bulaklak sa aking mga buhok
 
At maraming gabi tayong magkapiling, lumilipad sa malayong alapaap
Ang araw ay walang karapatang manghimasok sa palalim ng gabi
Tanging sa pusod ng kawalan ang mga pangarap at bituin ay matatanaw
Ikaw ay mula sa Mars ako ay mula kay Venus
Malalayong mga planeta ang pinagmumulan ng malambing na kapalaran
Ang ating mga salita at mga kamay ay naakit ng nagpapa-inog ng buhay
 
Nobyembre 3, 2019
 
 
 
Thief of Dreams
 
I was silent, smiling, undemanding.
You did not expect that I would take without consent.
I was too close, and everything was within the reach of my hand.
 
Like a thief, I stole your glances and loneliness.
Your thoughts, I tied in a myriad of knots, creating a dense net,
And from dreams, I wove a gentle curve of a woman’s figure.
 
I stoked the spark of passion in your eyes, and a fire erupted.
I wrapped us in a sweet scent of flowers in my hair
And we glided towards many, distant nights.
 
Day has no right to enter the precipitous depth.
It is a place, in which the contours of black shadows fall asleep.
Only at the bottom of the abyss, can dreams and starlight be seen.
 
You are from Mars, I am from Venus.
Far planets are the bright points on a firmament of tenderness.
Our words and hands attracts to the force of gravity of life.
 
 
Tanslated in Filipino Language by Eden Soriano Trinidad
Philippines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s