NAGHAHANAP (SEARCHING) – OLLY KOMENDA / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad & in English by Germain Droogenbroodt

Edvard Munch
 
 
NAGHAHANAP
 
Gamit ang kulay puting tungkod ng bulag,
Tinapik ko ang lupa, hinahanap ang isang tao.
Buhangin sa ilalim ay laging kumakaluskos.
Subalit ngayon,
ngayon
Tinamaan ko ang malaking bato,
at ang kailaliman
ay nagpahatid ng alingawngaw
patungo sa akin:
ang iyong tinig.
 
Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad
 
OLLY KOMENDA-SOENTGERATH, CZECH REPUBLIC (1923)
 
 
SEARCHING
 
With the white cane of the blind,
I tapped the earth, seeking a human.
Sand was always rustling away below.
But today,
today
I struck solid rock,
and the depth
sent an echo
up to me:
your voice.
 
OLLY KOMENDA-SOENTGERATH, CZECH REPUBLIC (1923)
 
Translation: Germain Droogenbroodt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s