Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Sikur të mos ishte shtator” të autores Gerta Bandilli

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Sikur të mos ishte shtator” të autores Gerta Bandilli

Titulli: Sikur të mos ishte shtator
Autor: Gerta Bandilli
Redaktor: Arjan Kallço

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores

ISBN: 978-9928-326-12-6
Botimi i parë, 2020
Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, qershor 2020

Katalogimi në botim BK Tiranë
Bandilli, Gerta
Sikur të mos ishte shtator : poezi /
Gerta Bandilli. – Tiranë : Ada, 2020
52 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-12-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Autore: Gerta Bandilli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s