About the ordinary stuff (Over het gewone gedoetje) / Short flash prose by Hannie Rouweler

Short flash prose by Hannie Rouweler

 

About the ordinary stuff

(last and third short flash prose)

Not enough has been written about the ordinary stuff. It is an undervalued drawer at the bottom of the cupboard, in which you store residual items for which there is no suitable place.

I have followed all the ancient Greeks, both philosophers and playwrights, and come to the conclusion that the ordinary stuff has never been elevated to the theme of a work of any importance. Even the modern philosophers who wrote books about life and all kinds of assumptions, pre assumptions – do not forget that philosophy is a science and therefore not some ragged thoughts with the level of a shaky haystack, on a remote farm – offer no solution.

Today I threw myself on the stuff around me and I can assure you that it was not nothing and it caused quite a stir. It is not so easy to get a grip on mobile material, even though you can do experiments in physics test centrifuges. Things usually whirl around in a rather desperate way.

That’s why I give the ordinary stuff reason of existence. Simpy because it exists. Je pense, donc je suis is a famous statement.

 

Over het gewone gedoetje

(laatste en derde short flash prose)

Over het gewone gedoetje is te weinig geschreven. Het is een ondergewaardeerde lade onderin de kast die je hebt om restgoederen in te bewaren waarvoor geen geschikte plek is.

Ik heb alle oude Grieken erop nageslagen, zowel filosofen als toneelschrijvers, en kom tot de conclusie dat het gewone gedoetje nooit is verheven tot thema van een werk van enig belang. Ook de moderne filosofen die boeken volschreven over het leven en allerlei veronderstellingen, aannames – vergeet daarbij niet dat filosofie een wetenschap is en dus niet wat bij elkaar geharkte gedachten die het niveau van een gammele hooiberg hebben, op een afgelegen boerderij – bieden geen uitkomst.

Vandaag heb ik me gestort op het gedoetje om me heen en ik kan je wel verzekeren dat het niet niets was en dit heel wat stof heeft doen opwaaien. Op beweeglijke materie krijg je niet zo makkelijk vat, ook al kun je proeven doen in natuurkunde test centrifuges. De dingen dwarrelen meestal behoorlijk radeloos om zich heen.

Daarom geef ik het gedoetje bestaansrecht. Simpel omdat het bestaat. Je pense, donc je suis is een vermaarde uitspraak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s