Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Lotët e një nëne” të autores Silvana Fiora

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Lotët e një nëne” të autores Silvana Fiora

“Ky libër i kushtohet mbesës sime Rivja Fiora, që u kthye në engjëll në moshën më të bukur të rinisë. Në respekt të dhembjes së prindërve të saj, Rizait dhe Vjollcës, që i falën dashuri e dedikim, vëllait, Rivjos, që e mban në zemër kujtimin e motrës si dhe Marjusit që e deshi dhe e rriti si të ishte vëllai më i madh…”

Titulli: Lotët e një nëne
Autore: Silvana Fiora

Përgatiti për botim: Irma Kurti

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores.

Botimi i parë, 2020

Formati : 14x20cm

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, qershor 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Fiora, Silvana
Lotët e një nëne : poezi / Silvana Fiora.
– Tiranë : Ada, 2020
164 f. : me foto ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-16-4
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

Vargjet, britmë e shpirtit

“Lotët e një nëne” sjell vargje të lindura nga vuajtja, trishtimi dhe dëshpërimi për ikjen e parakohshme të një vajze të re, të një balerine të talentuar, atëherë kur jeta i hapi dyert e spektaklit dhe të televizionit italian dhe kur ishte shumë pranë suksesit.
Silvana Fiora, e cila banon prej 21 vitesh në Rovereto të Italisë nuk ka shkruar kurrë më parë, por është pikërisht dhembja për humbjen e Rivjes, mbesës, vajzës që e ka rritur me dashuri së bashku me prindërit, që e shtyn ta bëjë këtë. Vargjet janë një britmë e shpirtit që vuan, një revoltë për shumë pyetje që ajo i drejton Zotit dhe nuk gjejnë përgjigje.
Mungesa e qetësisë, boshllëku, dëshira për të komunikuar, për të përcjellë këtë kaos ndjenjash dhe për ta ndarë me të tjerë janë lejtmotivi kryesor i librit.

 

Irma Kurti
Shkrimtare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s