Poems by Selma Kopić

Poems by Selma Kopić
 
 
TO FATHER
 
On your grave
I planted recently
an evergreen tree,
to green, to bloom,
to shine after rain,
as your soul pure
that rests there.
 
Since you’re gone,
nothing’s the same.
 
We are falling apart
and,
in memory of you
and everything you wanted,
we collect the pieces.
We quarrel, reconcile,
look crosswise.
Then, we remember
what you were like,
so we laugh, hug,
and care for each other.
 
You’ve been gone
for a long time.
And we no longer
cry for you.
Now,
over your grave,
we cry over ourselves.
 
(When he died, on April 8, 1993, he was as old as I am now)
 
 
 
OCU
 
Na grobu tvom posadih skoro
zimzelen drvo.
Nek se zeleni, cvjeta, poslije kiše
blista
ko tvoja duša čista
što tu počiva.
Otkad te nema, ništa nije isto-
rasipamo se pa,
u spomen na tebe i sve što si htio,
komadiće skupljamo.
Svađamo se, mirimo,
poprijeko gledamo,
a onda se sjetimo
kakav si ti bio
pa se smijemo, grlimo,
brinemo jedni za druge.
Dugo te nema.
I ne plačemo više za tobom.
Sad nad tvojim grobom
mi plačemo nad sobom.
 
 
 
The vicious circle
 
There are a lot of planets in space, clouds in the sky.
Many birds share a nest, together grow trees in the forest.
But the three of them don’t have each other.
The Earth would like to keep the Sun,
constantly afraid that he will escape.
She would want him for herself,
But, to warm others, he goes west.
The Moon would want the Earth
but can never touch
the one he loves so much.
And the three of them spin incessantly
in that vicious circle.
The Moon, young and bright,
sadly watching every night
the eyes of his darling in love with another.
 
And so the Moon dreams of the Earth by day,
The Earth dreams the Sun at night,
I dream of you at all times,
to another you give your light.
I don’t allow the Moon to come near,
I let him suffer …
Longing, love, pain, happiness…
every now and then everything comes back,
everything is spinning in a circle, my dear,
 
 
 
ZAČARANI KRUG
 
Puno je planeta u svemiru, oblaka na nebu
Puno ptica dijeli gnijezdo, zajedno raste drveće u šumi
Ali njih troje nemaju jedno drugo
Zemlja bi htjela zadržati Sunce,
stalno se boji se da će joj umaći.
Ona bi ga htjela za sebe
ali on ode na zapad da obasjava druge.
Mjesec bi htio Zemlju,
al’ svoju dragu koju toliko voli
nikad ne može dotaći.
I vrte se njih troje neprekidno
u tom začaranom krugu
Mjesec, mlad i blistav,
tužno gleda svake noći
svoje drage u drugog zaljubljene oči.
 
I tako…
Danju Mjesec sanja Zemlju,
noću Zemlja sanja Sunce,
ja sanjam tebe cijelo vrijeme,
ti svoje svjetlo daješ drugoj.
Ne dam Mjesecu da se primakne
i puštam ga da pati…
Čežnja, ljubav, bol, sreća…
sve se kad-tad vrati.
sve se vrti u krug, dragi moj.
 
 
 
ČUDO LJUBAVI
 
Sva žudnja
akumulirana godinama,
oslobođena je te noći.
Nije bilo vremena za san.
U hotelu na obali mora
blagim naklonom
pozdravi nas nova zora,
svjetlošću bistrom
pridruži nam se još jedan izlazak sunca.
Čuda prirode, nebo i more,
nepregledna su i velika
kao čudo ljubavi
koju osjetismo tog jutra.
I bojazan se javi:
Kulu od pijeska da li gradimo?
Šta kad se iz ovog sna probudimo?
Hoće li ga biti i na javi?
Zatim naraste i nada
da ovaj san neće proći nikada.
I kad ne bude više neba, mora,
zajedničkih zora,
tebe i mene,
imat ćemo
jedan ostvareni san,
imat ćemo,
samo naše,
uspomene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s