Weather change (Weersomslag) / Poem by Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Weather change
 
The clear blue sky gradually changed
into dark colours pouring in from the south,
summer people sat in their gardens
when evening light danced against windows in yellow spots.
 
I didn’t know what to decide yet
and hesitated about the right feelings or thoughts,
I had been alone for so many nights
without sharing my deepest feelings
 
with anyone. With someone seeing the country
sinking into gutters and ditches of grief. Not
I, not you, could do something about this to change it.
 
I finally reconciled with life as it was
and of course also knew that I would never succeed in
pushing back those approaching clouds to the firmament.
 
 
 
Weersomslag
 
De strakblauwe lucht veranderde geleidelijk
in donkere kleuren die vanuit het zuiden binnen stroomden,
de zomerse mensen in hun tuinen bleven zitten
toen avondlicht in gele vlekken tegen ramen danste.
 
Ik wist nog niet wat ik zou moeten beslissen
en aarzelde over de juiste gevoelens of gedachten,
zoveel nachten was ik steeds alleen gebleven
zonder mijn diepste gevoelens te delen
 
met wie dan ook. Met iemand die het land
zag wegzinken in goten en sloten van verdriet. Niet
ik, niet jij, zou hieraan iets kunnen doen veranderen.
 
Ik verzoende me uiteindelijk met het leven zoals het was
en wist natuurlijk ook dat het mij nooit lukken zou
die naderende wolken terug te duwen naar het firmament.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s