RUBBING LOVE – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated by Linh Vu

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
RUBBING LOVE
 
If every time we kiss each other
Our noses and lips protrude a little
Our noses later on would be longer
Than elephant trunks, aren’t they?
 
If every time we rub each other
Our love chests wear away a little more
Love mountains turn into deep abyss
Grass becomes withered and sparse
 
If every time we mingle with each other
Water of missing overflows
Then, sea of love later on
Swirling up to the galaxy making it suffocated.
 
Never mind, honey! Let us hug each other tightly
Never mind of longer lips and noses
Never mind of sea overflowing with missing water
Never mind of love mountains landsliding
Never mind of the galaxy suffocated
Never mind of grass wildered and flabby
Rub love and rub love more
Rolling and immersing ourselves in the pool of calm.
 
 
 
THƠ MỚI TOE
 
VÒ YÊU
 
Nếu mỗi lần hôn nhau
Mũi môi nhô một tí
Thì mũi mình về sau
Hơn vòi voi em nhỉ!
 
Nếu mỗi lần chà nhau
Ngực yêu mòn thêm chút
Núi tình hóa vực sâu
Cỏ lụi nhàu thưa thớt.
 
Nếu mỗi lần hòa nhau
Lênh lang trào nước nhớ
Thì biển thương mai sau
Ngập thiên hà ngộp thở.
 
Kệ! Ghìm nhau em hỡi!
Kệ môi mũi dài thêm!
Kệ biển trào nước nhớ!
Kệ núi tình sụt lở!
Kệ thiên hà ngộp thở!
Kệ nhàu nát cỏ mềm!
Vò yêu vò hơn nữa!
Lăn chìm vũng êm đềm.
 
 
Translated by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s