Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin “Ripërtyp koncepte” të autorit (Hamdi) Erjon Muça

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin “Ripërtyp koncepte” të autorit (Hamdi) Erjon Muça

 

Autori : (Hamdi) Erjon Muça

Titulli: Ripërtyp koncepte

Botimi i parë, 2017

ISBN: 978-9928-223-80-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Roland Lushi

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muça, Erjon

Ripërtyp koncepte : pro-etikë / Erjon Muça. –

Tiranë : Ada, 2017

84 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-80-7

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

(Hamdi) Erjon Muça

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s