“Drita në det” është titulli i antologjisë me tregime nga autorë grekë që qarkulloi së fundi nga Shtëpia Botuese “Neraida” / Solli në shqip: Vangjel Zafirati

“Drita në det” është titulli i antologjisë me tregime nga autorë grekë që qarkulloi së fundi nga Shtëpia Botuese “Neraida”.
 
Përzgjedhja e autorëve e tregimeve si dhe përkthimi i tyre në gjuhën shqipe është realizuar nga poeti e përkthyesi Vangjel Zafirati. Në këtë antologji përfshihen 28 autorë me 73 tregime.
Është një përzgjedhje autorësh me shtrirje kohore nga mesi i shekullit të 19- të e deri në ditët e sotme.
Në këtë botim u është dhënë hapësirë më e madhe përfaqësimi autorëve të rinj e më pak të njohur.
Qarkullimi në gjuhën shqipe i këtij botimi me tregime greke nga shkrimtarë të një harku kohor relativisht të gjatë, i jep mundësinë lexuesit shqiptar, pse jo edhe studjuesit të letërsisë, të marrë më shumë informacion, të krijojë një njohje më të gjerë e më të plotë për atë çka krijohet në vendin fqinj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s