Poesie di Hamdi Meça / Traduzione in italiano Sabina Darova

Poesie di Hamdi Meça
 
 
IL VECCHIO CARICO DI RAMOSCELLI DI LEGNA
Sulla schiena,
la catasta
di strade
porta.
 
 
 
PLAKU I NGARKUAR ME KARTHIJA
 
Në kurriz,
turrën
e rrugëve
mban.
 
 
La NAZIONE
 
La vita – cena,
La morte- pranza,
Apparecchiato il tavolo del mondo,
Nazione- intorno
Al cerchio.
 
 
 
Kombi
 
Jeta-darkë,
Vdekja – dreke,
E shtruar sofra e botës,
Kombi- rreth
I sofrës.
 
 
 
GLI EMMIGRATI e MiGRANTI
 
Coniuga ogni verbo della lingua,
Quello che vuoi, dalle parole della lingua scegli,
Gli ausigliari per esempio:
“Ho”, ” sono”, ” ho”.
Gli emmigrati uno per uno quei muovimenti e stati:
Io….Tu….Lui….Lei…
Noi…Voi….Egli….Elle….
Loro stessi cercando,
Quasi come gli atomi
Tra gli ellissi.
 
 
 
Emigrantët dhe migrantët
 
Zgjedho çdo folje të gjuhës,
Kë të duash zgjidh nga këto të gjuhës fjalë,
Ndihmëset përshëmbull:
“Kam”, ” jam”,, “kam”.
Emigrantët një për një ato lëvizje dhe gjëndje:
Unë….Ti….Ai….Ajo…
Ne….Ju…..Ata…..Ato…..
Vetëveten duke kërkuar
Pothuaj sikur atomet
Nëpër elipse.
 
 
 
Tragicomedia del Castello di Scuttari
 
Ma la pioggia,
é caduta cosi tanta a Scuttari,
” che la rosa politica” dal nome Roza(fa),
ha sciacquato?
Domanda dell’umor scuttarino,
Con risposta incriminata.
Saputta che i pagani maschi senza naso,
Avversari di ” Curban Bajram” Santo,
dentro nel muro la donna sacrificarono,
Quella donna in camiccia di notte
Per un vestito da giorno.
Da quel tempo il castello di Rozafa-una barra- castello.
Il fiume Buna, con le coste spalle- corteo funebre
Per non portarla mai nella tomba sorveglia.
 
 
 
TRAGJIKOMEDIA E KALASË SË SHKODRËS
 
Shiu ra,
a prandaj më së shumti në Shkodër,
“rozën politike” nga emri Roza(fa), a thua,
për të shpëlarë?
Pyetje e humorit shkodran,
me përgjigje të paditur.
E ditur se paganët meshkuj pa hundë,
kundërshtarë të Kurban Bajramit të Shenjtë,
në mur njeriun femër e flijuan,
atë grua me këmishë të natës,
për fustan të ditës.
Qysh atëhere kalaja e Rozafës- arkivol- kala,
lumi Buna, me brigjet supe- kortezh mortor,
kurrë në varr për të mos e kallur.
 
 
 
L’arido delle spine
 
Bastone della luce sulla pelle d’aria,
Dal profondo della molecola l’eco,
Il riccio dell’occhio sinistro si muove,
Sveglio anche il riccio dell’occhio destro.
Un riccio lo immagino il globo terrestre,
In principio, piante vergine
In ogni milimetro,
Infine, gente impura
Si, in ogni millimetro.
 
 
 
DJERRINA E GJEMBAVE
 
Shkop i rrezes mbi lëkurën e ajrit,
e thellësisë së molekulës jehona,
iriqi i syrit të majtë lëviz,
hapet dhe iriq i syrit të djathtë.
Iriq e përfytyroj tokësorin rruzull,
në fillim, bimë të virgjëra
në çdo milimetër,
në mbarim, njerëz të çvirgjër
po në çdo milimetër.
 
 
 
L’orizonte del mondo
 
Le sofferenze del corpo
La terra non li tiene
Non li prende,
Il cielo, si.
Fumo, nebbia,nuvole- loro,
Dal cerchio piccolo del sole lassú,
Al grande cerchio di terra giù,
Pioggia, grandine, neve, rugiada,
Acqua, no.
 
 
 
Horizonti i botës
 
Vuajtjet e trupit,
Dheu si mban,
Nuk i mban,
Qielli, po.
Tym,mjergull,re – ato,
Nga i vogël rreth i diellit lart,
Te i madhi rreth i dheut poshtë,
Shiu,breshëri,bora, vesa,
Ujë, jo.
 
 
 
Il lapide
 
Curvi gli anziani,
i riccordi raccolgono,
Dei se stessi, ombre acchiappano.
Il Filo tra le dita
Si confonde,
Si allunga,
Si accorce,
Si raggomita
Non si muove,
Si congela l’ombra.
Da sdraiata,
In piedi
La morte,
Lo alza.
 
 
 
Guri i varrit
 
Të kërrusur pleqtë,
Kujtimet duke mbledhur,
Të vetes hije vet sejcili kap,
Pe,nëpër gishta,
Ngatërrohet,
Zgjatet,
Shkurtohet,
Mblidhet,
Më s’lëviz,
Ngrin hija,
Nga e shtrirë,
Më këmbë,
Vdekja
E ngre
 
 
 
Caffè a Gerusalemme
 
Deismo,
Come si esprimono i latini, no.
Caffè – “Shoah”,
“Shoah”- caffè,
a Gerusalemme.
il tempio appeso sul labro
come tazza
là.
 
Spiegazioni di parole:
-shoah(ebraico)- conflitto
-deismo(lat.dues-Dio), dio creò il mondo, ma non si mischia nelle sue faccende.
 
 
 
KAFE NË JERUZALEM
 
Deizëm,
siç shprehen latinët, jo,
kafe- “Shoah”,
“Shoah”- kafe,
në Jeruzalem.
Tempullin në buzë
për filxhan
atje.
 
Shpjegime fjalësh:
 
-Shoah (hebraisht)- konflikt, theror
-Deizëm- (lat. Dues- Zot)- Zoti krijon botën dhe nuk përzihet më në punët e saj.
 
 
 
La tua fiamma che arde
 
Sotto i piedi,
nel profondo della terra – tu, fuoco,
sopra le mani
in alto dei cieli, tu, fuoco,
Carne,
carne umana – brace che arde,
le fiamme- sangue,
sangue di lui
 
 
 
I YTI PRUSH, E JOTJA FLAKË
 
Poshtë këmbëve,
në thellësi të dheut- ti, o zjarr.
Sipër duarve,
në lartësi të qiejve- ti, o zjarr.
Mish,
mish njeriu- i yti prush,
flakët- gjak,
gjak i tij.
 
 
Traduzione in italiano Sabina Darova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s