Before / Poem by Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca

 

Before

Before darkness to cover everything,
before warm smile, play and song disappear,
before life suddenly goes out,
before the fear to be a huge wound,
boundlessness night before you enter,
before death become master,
before the tears points flesh, bodies, pain, blood,
before you, before me,
before weapons
before hatred,
onwards murder
above all,
smile came cold glass
voluptuous confusion
the fog dispersed,
A tiny maze
lost
the infinitely small.

A dream chained.
Japanese cherry trees
have not blossomed.

 

Înainte ca…

Înainte ca bezna să acopere totul, 
înainte ca zâmbetul cald, jocul şi cântecul să dispară, 
înainte ca viaţa brusc să se stingă, 
înainte ca frica să fie o imensă plagă, 
înainte ca necuprinsul nopţii să te pătrundă, 
înainte ca moartea să devină stăpână, 
înainte de lacrimi, puncte de carne, trupuri, durere, sânge,
înainte de tine, înainte de mine, 
înainte de arme, 
înainte de ură, 
înaine de crimă, 
înainte de toate, 
surâsul rece venit din sticlă,
confuzie voluptoasă
în ceaţa risipită,
un labirint minuscul
pierdut 
în infinitul mic.

Un vis înlănţuit.
Cireşii japonezi nu au mai înflorit.

15 iulie 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s