You… (Tu…) / Poem by Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
You…
 
You, yes, you! You are like an ocean,
Wide Ocean, heartbreaking beauty,
Like a spell, into deeper and deeper
Catch me in the storm of emotions, torrent,
With every wave you’re boiling unrest, tornadoes,
Arpeggios crystallized touches
And so eagerly you sip me.
Dancing with the sounds,
A fire reveal,
Fire in us –
A dream in white.
Glances,
Whirlwind,
Burnings,
Delirium,
Chills, snow,
A flapping of wings
And quiet…
Just quiet.
 
Me? Your prisoner.
 
 
 
Tu…
 
Tu, da, tu! Tu eşti ca un ocean,
ocean de necuprins, de-o frumuseţe sfâşietoare,
ca un descântec pătrunzi năvalnic, adânc, tot mai adânc,
surprinzi în mine furtună de emoţii, torent nestăvilit,
cu fiecare val nelinişti clocoteşti, tornade,
cristalizezi arpegii de atingeri
şi cu atât nesaţ mă sorbi.
Dansând cu sunetele,
un foc dezvălui,
focul din noi –
un vis în alb.
Priviri,
vârtej,
arderi,
delir,
fiori, ninsori,
un fâlfâit de aripi
şi linişte…
Doar linişte.
 
Eu? Prizoniera ta.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s