DIGNITY OF FLOWER SCENT 26 /27 / Poem by Abahn LETH

Poem by Abahn LETH

 

DIGNITY OF FLOWER SCENT 26 /27
Translator /Poet : Abahn Leth

Hundred of stigmas would be made readily
for a drop of sweetest honey
Thousands of bees’ energies would combine
for a highly organized and scented beehive
A piece of sculpture, a relief in a temple
would take a lifetime to carve as an example
Dear Fellow-followers! Be versed in the existence
to devote to life with puffs of fragrance.

27.
Butterflies entered the wood for flower scent ,
for tomentose rose murtle Children went
Dear Fellow-followers enter the mountain
for understanding the heart of a jungle you would gain
There would be lots of aims and hopes from a direction.
Don’t step in a devious way like a wisp of lotion.!

ABAHN LETH
All rights reserved.

 

PHẨM HOA HƯƠNG 26 /27
Học giả : Phạm Thiên Thư
DIGNITY OF FLOWER SCENT 26 /27
Bản chuyển ngữ thơ tiếng Anh của Nhà thơ Abahn Leth (Lê Thành Bá) để quảng bá ra thế giới chia sẻ với bạn đọc nước ngoài.

26.
Hàng chục thứ nhụy thơm mới thành hạt mật ngọt
Hàng nghìn sức ong mới thành một tổ hương
Một mảnh phù điêu nơi đền đài là cả cuộc đời tạc lại
Bằng hữu hãy thu gọn trần gian để thở ra những ngụm hương

27.
Bươm bướm vào rừng vì hoa hương
Trẻ con vào rừng vì sim chín
Bằng hữu lên non vì muốn hiểu lòng rừng
Một hướng đi có vô vàn mục đích
Chớ để bước chân quanh quẩn như một làn thơm.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s