WORDS (SÖZ) – Asoka Kumar Mitra / Translated into Azebaijan Mesme Ismayilova

Poem by Asoka Kumar Mitra

 

WORDS

Words pile up…
Stale flowers, that have turned to stone
Mad desire on an Old man’s face

Mad whispers of falling fountain
Untamed passion
Owl’s laughter echoing in an empty room
The flowers lay crushed at her feet

Passion were tears
Dripped like warm blood
Lost in your shadow…….

At the distance, lilac in the loneliness
Haunted moon lay wounded
Swirling amidst the ruins of words.

 

SÖZ

Sözlər yığılır …
Daşa çevrilmiş quru çiçəklər tək
Yaşlı bir adamın çöhrəsində kədərlənən arzu tək

fəvvarələrdən düşən şıltaq damcı tək
Etibarsız ehtiras…
Bayquş gülüşü…boş otaqda tənha
ayaqları altında əzilən güllər….
Ehtirası göz yaşıydı
İsti qan tək axırdı….
Kölgəsində itirdi
Uzaqda…. tənha yasəmən tək
Həyəcanlı ay yaralıydı….
Söz quyusunda qıvrılaraq

 

Translated into Azebaijan Mesme Ismayilova

One thought on “WORDS (SÖZ) – Asoka Kumar Mitra / Translated into Azebaijan Mesme Ismayilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s