Four star general (from the United States) – Vier sterren generaal (uit de Verenigde staten) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Four star general
(from the United States)
 
This morning I was shocked by a request. Or a proposal
on Facebook for friendship. Usually I check
whether there are common friends –
then you can see how someone might know your name –
mostly poets. But this wasn’t the case, the joke of the day
 
it is a general with four stars. At first, I looked at the photo.
Yes, I count the stars on his uniform and beret.
He looks well preserved, this general with a strategy
who lives far away from me. A kind of far from my bed show.
 
I have allowed him to my circle of friends because you never
should exclude anyone. You never know what a stranger
has in store for you. I have learned that you must be in touch
with every person on earth, he might save your life. Read
war stories. I sleep without weapons, though, but with a pen.
 
 
 
Vier sterren generaal
uit de Verenigde staten
 
Vanochtend schrok ik van een verzoek. Of een aanzoek
op facebook voor vriendschap. Meestal check ik even
of er gemeenschappelijke vrienden zijn –
dan kun je zien hoe iemand aan je naam komt –
meestal dichters. Maar dit ontbrak, de mop van de dag
 
het is een generaal met vier sterren. De foto eerst eens
goed bekeken. Ja, ik tel de sterren op zijn jas en baret.
Hij ziet er uitgedost uit, deze generaal met een strategie
die ver van mij vandaan is. Een soort ver van mijn bed show.
 
Ik heb hem toegelaten tot mijn vriendenkring want je moet
nooit iemand uitsluiten. Je weet nooit wat een vreemde
voor jou in petto heeft. Ik heb geleerd dat je elk mens moet
toelaten, moet accepteren, ze redden misschien je leven.
Daarover oorlogsverhalen. Ik slaap zonder wapens, met een pen.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s