It Was the Same ( Było tak samo ) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
It Was the Same
 
There will no longer be home,
smoke from the chimney.
There will be no tomorrow.
Rotten beams
cannot withstand the pressure of time.
In the crooked house
a hunched woman
– waits.
 
It’s like it used to be,
out there behind the house flows a river.
Only now
the children do not have time to look at old age.
 
Time took away youth
– like the night takes away the evening.
 
There is no longer smoke from the chimney,
no chimney,
and there behind the house
still flows a river.
 
Translated by Artur Komoter
 
 
Było tak samo
 
Nie będzie już domu,
dymu z komina.
Nie będzie jutra.
Zmurszałe belki
nie wytrzymują naporu czasu.
W przechylonym domu
zgarbiona kobieta
– czeka.
 
Jest tak, jak było kiedyś,
tam za domem płynie rzeka.
Tylko teraz
dzieci nie mają czasu patrzeć na starość.
 
Czas zabrał młodość
– jak noc zabiera wieczór.
 
Nie ma już dymu w kominie,
nie ma komina,
a tam za domem
wciąż płynie rzeka.

One thought on “It Was the Same ( Było tak samo ) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s