Panis (Panika) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet

 

Panis
Even the bravest
are beginning to respect.
Especially,
since the plague is crowned,
demonstrating its power
over us.
Undesirable
unexpected
unusual pestilence
sneaked into people’s lives.
Instead of peace and prudence
-fear and panic rule the world.
Internet information real or made-up
-each builds unease.
How to differentiate?
Listening, not to listen?
To see? Not to notice?
To be sensitive? Insensible?
Fearful?
Alertness and reason
Can eradicate the incoming boom
Translated by Ula de B
Panika
Nawet najodważniejsi
zaczynają czuć respekt.
Zwłaszcza,
że plaga jest ukoronowana,
demonstruje swoją władzę
nad nami.
Niepożądana,
nieoczekiwana,
niezwykła zaraza
wkradła się w ludzkie życie.
Zamiast spokoju i roztropności
-strach i panika rządzą światem.
Informacje internetowe
-prawdziwe czy zmyślone,
każda budzi niepokój.
Jak oddzielić?
Słuchać, nie słuchać?
Widzieć? Nie zauważać?
Być czułym, nieczułym?
Bojaźliwym?
Czujność i rozsądek
mogą uśmiercić pędzącą zagładę.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s