TUỔI LÁ VÀNG / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TUỔI LÁ VÀNG

Tuổi nào ngồi nhìn từng chiếc lá vàng bay… vàng bay
Tuổi nào ngồi đếm từng chiếc lá thu phai… thu phai
Tuổi nào ngồi đếm từng vì sao lấp lánh
Tuổi nào ngồi nhìn nắng tắt chiều nay… chiều nay

Còn tuổi nào cho bờ môi nồng say… nồng say
Còn tuổi nào ngồi nhìn mây bay… mây bay
Còn tuổi nào vút cao câu thương nhớ
Còn tuổi nào tiếc nuối những vòng tay… vòng tay

Tuổi nào đi về lặng lẽ nào ai hay… ai hay
Tuổi nào ngõ vắng mưa lắt lay… lắt lay
Tuổi nào ngồi nghe đời qua đi thánh thót
Tuổi nào ngồi nhìn gió cuốn chiều nay… chiều nay

Tuổi lá vàng đi qua đời tôi… đời tôi
Tuổi lá vàng đi trong chiều rơi… chiều rơi
Tuổi lá vàng cung đàn đêm réo rắt
Tuổi lá vàng cuốn theo cơn lốc cuộc đời… cuộc đời ơi

Thôi ta về gom hết lá vàng rơi… lá vàng rơi
Thôi ta về… với một mình thôi… một mình thôi
Gom cả thinh không mùa Gió Chướng
Thôi ta về… tuổi lá vàng… dòng sông trôi… vẫn trôi…

Tống Thu Ngân 1389
April, 26/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s