Sarah Thilykou (Yunanistan) / Translated into Turkish by Ahmet Yalçınkaya

Sarah Thilykou (Yunanistan)
 
Şair, ilahiyatçı ve öğretmen Sara Thilykou Selanik’te doğdu, Atina ‘da yaşıyor. İlahiyat, tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Hollanda ve Fransa’da seminerlere katıldı. İlahiyat doktoru. 1988’den itibaren “Nea Poreia” dergisinde çalıştı, ayrıca oyunculuk ta yaptı. Ortaöğretimde halen öğretmen olarak görev yapıyor. Birçok yayın organında araştırmaları, yazıları, çevirileri ve şiirleri yayınladı. Şiirleri birçok dile çevrildi. İngilizce ve Yunanca olarak edebi yayın yapan Poeticanet ‘in editörüdür.
 
 
ADA
 
I
Aç pencereyi
Bak
İşte o ada
 
II
Hiç kimse bir ada değildir,
derler, fakat
dinle,
her ada
bizi çağıran
birisidir
 
III
Suyun yüzleri
sen batarken
yüzeyde
zamanın derinliği
derinliğin zamanı
köpüğün üzerinde
giremezsin
iki kez aynı denize
ya da aynı adaya
tekrar gelemezsin
 
IV
Amorgos adası
ki gizemli
kıpkırmızı
Gatsos’un
Verne’nin
Bulgakov!un
– nasıl parıldarlar gizemle
sanatın haritalarında
aşkın
 
V
Zaman benim yanımda
Tanrı benim yanımda
– kesinlikle
beni mazur gördün nazikçe,
sevgilim, sen adadasın
 
VI
Gideceğiz,
söz verdin,
mutlaka, gideceğiz
adaya, kabul ettim
orada değilsek zaten
 
VII
Biliyorum tercih ettiğini
kelimeleri kalplere
fakat kalp var ya
o da bir sözcüktür,
bir kelime,
bir adadır
gel
 
VIII
Kertenkele razı,
bir taş kertenkele
gergin
– başka nasıl?
adada
– başka nerede?
başka ne zaman ise?
IX
Güller ve narlar,
incirler yedik sahilde
güneş batar
ay yükselirken
yıldızlar hazır bekler bizim için
ve biz oradayız
adada
kucağımızda titreyerek
ne kadar güçlü hissetmiştik, Tanrım
gelerek böylesine cennete
 
X
Çok az birkaç mil, azıcık yakıt
– adanın yolu olmayan yarısı
Yalvardım
Bana göstermen için diğer adayı
sonuna kadar tamamen
suyun içinde olduğu gibi saklı
bizim gibi gizli
sonuna kadar
 
Türkçe’ye çeviren Ahmet Yalçınkaya
 
 
 
ISLAND
 
I
Open the window
Look
It’s the island
 
II
No man is an island,
they say, but
listen,
every island
is somebody
calling us
 
III
The scapes of water
as you sink
on the surface
the depth of time
the time of depth
on the foam
you cannot enter
twice the same sea
or come again
to the same island
 
IV
Amorgos
mysterious
crimson
Gatsos’
Verne’s
Bulgakov’s
– how they mystically twinkle
on maps of the art
of love
 
V
I have time on my side
I have God on my side
– certainly
you excused me tenderly,
you are on the island, my love
 
VI
We shall go,
you promised,
without fail, to the island
we shall go, I agreed
– if we are not there already
 
VII
I know that you prefer
words over hearts
but the heart
is a word, too,
a word
an island it is
come
 
VIII
The lizard consents,
a stone lizard
stretching
– how else?
on the island
– where else?
whenever else?
 
IX
Roses and pomegranates,
figs we ate on the beach
the sun sets as
the moon rises
stars stand by for us
and we are there
on the island
trembling in our embrace
how strong we felt, my God
enduring such paradise
 
X
Very few miles, very little gas
– no roads on half the island
I begged
that you show me that other island
all the way to the end
hidden as it is in the water
hidden as we are
to the end
 
Translated into English by Yiorgos Chouliaras
 
 
 
ΝΗΣΟΣ
 
Ι
Άνοιξε το παράθυρο
Δες
Είναι η νήσος
 
II
Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί
λένε, όμως
άκου
κάθε νησί
είναι ένας άνθρωπος
που μας καλεί
 
ΙΙΙ
Οι όψεις του νερού
καθώς βυθίζεσαι
στην επιφάνεια
το βάθος του χρόνου
ο χρόνος του βάθους
στον αφρό
δεν γίνεται να μπεις
δύο φορές στην ίδια θάλασσα
να έρθεις δυο φορές
στην ίδια νήσο
 
ΙV
Η Αμοργός
η μυστηριώδης
η ερυθρά
η νήσος,
του Γκάτσου
του Βερν
του Μπουλγκάκωφ
– πώς λάμπουν μυστικά
στους χάρτες
της τέχνης
του έρωτα
 
V
Έχω τον χρόνο με το μέρος μου
έχω τον Θεό με το μέρος μου
– ασφαλώς,
με δικαιολόγησες τρυφερά,
είσαι στην νήσο, αγάπη μου
 
VI
Θα πάμε,
μου υποσχέθηκες,
εξάπαντος στην νήσο
θα πάμε,
συμφώνησα
– αν δεν είμαστε ήδη
 
VII
Ξέρω πως προτιμάς
τις λέξεις από τις
καρδιές
όμως και η καρδιά
μια λέξη είναι
μια λέξη
μια νήσος είναι
έλα
 
VIII
H σαύρα συναινεί
πέτρινη σαύρα
ευλύγιστη
– πώς αλλιώς;
στην νήσο
– πού αλλού;
πότε άλλοτε;
 
ΙΧ
Τριαντάφυλλα και ρόδια
σύκα που φάγαμε στην παραλία
δύει ο ήλιος ανατέλλει
το φεγγάρι
τα αστέρια μας παραστέκουν
κι εμείς εκεί
στην νήσο
να τρέμουμε αγκαλιασμένοι
τι δυνατοί που νιώθαμε, Θεέ μου
αντέχοντας τόσον παράδεισο
 
Χ
Λίγα χιλιόμετρα, λίγη βενζίνη
– το μισό νησί χωρίς οδικό δίκτυο
ικέτεψα
αυτήν την άλλη νήσο δείξε μου
όλη ως το τέλος
κρυμμένη στο νερό
κρυμμένοι
ως το τέλος
 
Σάρα Θηλυκού
 
 
 

3MegaCam

Translated into Turkish by Ahmet Yalçınkaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s