Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Do na vijë Pranvera” të autorit Luan Kaman Çipi

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Do na vijë Pranvera” të autorit Luan Kaman Çipi

Titulli: Do na vijë Pranvera
Autor: Luan Kaman Çipi

Redaktor: Arta Çipi

Botimi i parë: 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

ISBN: 978-9928-326-10-2

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, qershor 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Çipi, Luan K. Do na vijë pranvera : poezi / Luan Kaman Çipi ; red. Arta Çipi. –
Tiranë : Ada, 2020
184 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-10-2
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s