Sadije Aliti (North of Macedonia)

Sadije Aliti (North of Macedonia)

 
Sadije Aliti – Tetovo Sadije Aliti is a poet, writer from Tetovo. She graduated from the University of Skopje, professor of Albanian Language and Literature, where she also received a master’s degree in literature. Sadije Aliti for more than three decades in the general public is known as a journalist, professor and teacher of Albanian language, humanist and activist of the civic sector, especially in terms of the scope of women’s rights, poet with 18 published titles. Sadije Aliti’s verse communicates in several languages of the world, as it has been translated and published, such as: Slovenian, French, German, Italian, Turkish, Arabic, English, Greek, Swedish, Macedonian, Macedonian, Serbian, Romanian, Macedonian, Hungarian, Bulgarian. , Danish, Norwegian. She has participated in several national and international festivals such as in Slovenia, Turkey, Sweden, Montenegro, Albania, Kosovo, Macedonia, Presevo, and others, where she has been awarded many prizes and recognitions.
 
Titles published by Sadije Aliti:
 
1. “Blu Time”, printed house “Konica 95”, Tetovo, 1996;
2. “Wedding Crafts”, printed house “Toena” Tirana, 2000;
3. “Paradise Dancing”, printed house “Arbëria Design” ,Tetovo, 2002;
4. “Silent Words”, printed house “Tringa Design”, Tetovo, 2006;
5. “Memories luggage”, printed house “Tringa Design”, Tetovo, 2008;
6. “The spark is one and above all”, Sh. Sinani, monography, printed house, “Tringa Design”, Tetovo, 2009;
7. “Will you forgive me mother”, printed house, “Tringa Design” Tetovo, 2012;
8. “Sport joint us”, monography, coauthor Sh.Sinani, Tetovo, 2012;
9. “Love Light”, “ Lumina iubirii”, poetry volume, translated in Romanian language, Bukurest, 2014;
10. “Tomorrov” , printed house “Fenix” Presevo, 2014;
11. “Love Crown”, “ВЕНЕЦ НА ЉУБОВТА”, translated in Macedonian language, printed house “Magor”, Skopje, 2015;
12. “Love Romances”, “Liebesromanzen”- “Romances d‘amour”, translated in German and French language, printed house “Albas”, Tetovo- Tirana, 2015;
13. “Being First”, Sadije Aliti, Shaban Sinani, Monography, printed house “Arbëria”, Tetovo, 2016;
14. “Love Season” “Doba ljubezni”, translated in Slovenian language, printed house, (mungon shtepia botuse si emer), Tetovo, 2017;
15. “Love Kindom”, “Regno d’amore”, translated in Italian language, Tetovo, 2018;
16. “Love Rainbows”, “Regnbåges kärlek”,translated in Swedish language, Tetovo, 2019;
17. “Mother Love” „ANYASZERETET”-„IUBIRE DE MAMĂ”- translated in Romanian and Hugarian language, poetry, printed house, Prishtina, 2019;
18. “Migratory Love”, poetry, printed house, Prishtina, 2019;
“Magic Love”, -Mágiķús szerelem”- in Hungarian language, printed house
 
 
 
Sadije Aliti është poete, shkrimtare nga Tetova. Ka diplomuar në Universitetin e Shkupit, profesoreshë e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, ku edhe ka magjsitruar në shkencat e letërsisë.
Sadije Aliti më shumë se tre dekada në opinionin e gjërë është e njohur si gazetare, profesoreshë dhe mësimdhënëse e gjuhës shqipe, humaniste dhe aktiviste e sektorit qytetar sidomos në aspektin e fushëveprimit të të drejtave të grave, poete me 18 tituj të botuar. Vargu i Sadije Alitit, komunikon në disa gjuhë të botës, pasiqë është e përkthyer dhe botuar, si: sllovenisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, turqisht, arabisht, anglisht, greqisht, suedisht, maqedonisht, serbisht, rumunisht, maqedonisht, hungarisht, bullgarisht, danezisht, norvegjisht.
Ka marrë pjesë në disa festivale kombëtare e ndërkomëtare si në Slloveni, Turqi, Suedi, Mal të Zi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshevë, e të tjerë, ku edhe është e shpërblyer me çmime e mirënjohje të shumta.
 
Titujt e botuar :
 
1. “Koha Blu”, Shtëpia Botuese “Konica 95”, Tetovë, 1996;
2. “Dasmë zanash”, Shtëpia Botuese “Toena”, Tiranë, 2000;
3. “Vallëzim parajse”, Shtëpia Botuese “Arbëria Dizajn”, Tetovë, 2002;
4. “Fjalë të heshtura”, Shtëpia Botuese “Tringa Dizajn”, Tetovë, 2006;
5. “Valixhe kujtimesh”, Shtëpia Botuese “Tringa Dizajn”, Tetovë, 2008;
6. “Shkëndija është një dhe mbi të gjitha”, Sh.Sinani, Monografi,
Shtëpia Botuese “Tringa Dizajn”, Tetovë, 2009;
7. “A do t’më falësh nënë”, Shtëpia Botuese “Tringa Dizajn”, Tetovë, 2012;
8. “Sporti na bashkoi”, monografi, bashkautor me Sh. Sinani, Tetovë 2012;
9. “Dritë dashurie”-“ Lumina iubirii”, vëllim poetik, përkthim në gjuhën rumune,
Bukuresht, 2014;
10. “E nesërmja“ Shtëpia Botuese “Feniks”, Preshevë, 2014;
11. “Kurorë dashurie”-“ВЕНЕЦ НА ЉУБОВТА”, përkthim në gjuhën maqedone, Shtëpia
Botuese “Magor”, Shkup, 2015;
12. “Romaca dashurie”-“Liebesromanzen”- “Romances d‘amour”, përkthim në gjuhën gjermane dhe franceze, Shtëpia Botuese “Albas” Tetovë-Tiranë, 2015;
13. “Të jesh i pari”, Sadije Aliti, Shaban Sinani, Monografi, Shtëpia Botuese “Arbëria”, Tetovë, 2016,
14. “Stinë dashurie”- “Doba ljubezni”, përkthim në gjuhën sllovene, Shtëpia Botuese “ “, Tetovë, 2017
15. “Mbretëri dashurie”- “Regno d’amore”, përkthim në gjuhën italiane, Tetovë, 2018
16. “Ylbere dashurie”-“Regnbåges kärlek”, përkthim në gjuhën suedeze, Tetovë, 2019
17. “Dashuri ëme”- „ANYASZERETET”-„IUBIRE DE MAMĂ”- Përkthim në gjuihën rumune dhe hungareze, poezi, Shtëpia Botuese , Prishtinë, 2019,
18.”Dashuri shtegtare”, poezi, Shtëpia Botuese , Prishtinë, 2019,
19. “Dashuri magjike”-“Mágiķús szerelem”-në gjuhën hungareze, ” poezi, Shtëpia Botuese , Tetovë, 2020
 
 
Duvaku
 
Dashuritë e mëdha
kurrë nuk vënë duvak
fatet e jetës mbeten
hije kujtimesh
pa kurorë…
 
 
 
Veo
 
Velike ljubavi
nikad ne stavljaj veo
životne sudbine ostaju
sjene sjećanja
bez krune
 
 
 
Duhemi
 
Të desha në mënyrën time.
Më deshe në mënyrën tënde.
Nuk ishim të kënaqur,
me nënyrën si duheshim!
Më e rëndësishme
Ne duheshim
Si:
Dje
Sot
Nesër
Ne duhemi.
 
 
 
We love each other
 
I loved you my way.
You loved me your way.
We were not satisfied,
the way we loved each other!
Most important
We loved each other
how:
yesterday
today
tomorrow
We love each other …
 
 
 
Ashikni
 
Shumë kohë mori fjala
të d u a
shumë shkurt thuhet
s’të d u a
valë e detit e merr fjalën
mbrapsht në rrjedhë të lumit
rrajhe krahësh të dallëndysheve
mos lëndoni ashikninë
 
 
 
Love
 
tooks a long time to say
I love you
very briefly to say
I don’t love you
the sea wave takes the word
back by the course of the river
swinging the Swallow wings
do not hurt the lovers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s