Letters (Brieven) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Letters
 
The letters scattered all over the place
lay on tables
now overtaken in time
neatly stored in a folder
 
the reader picks up another date
emerging from days
an hour when they existed,
the letters that are no longer there
 
the way they were. Genuine
filled with full-blown words
burning fire in long sentences
 
extinguished. The light went out suddenly.
Evening twilight still lingers
caught in questions, vanity out of lead.
 
 
 
Brieven
 
De brieven die her en der verspreid
op tafels lagen
nu in de tijd ingehaald
netjes in een map
 
de lezer haalt nog een datum
tevoorschijn uit dagen
een uur vermeld waarop ze bestonden,
de brieven die er niet meer zijn
 
zoals ze waren. Oprecht gemeend
opgevuld met volmondige woorden
in lange zinnen vuur brandend
 
gedoofd. Het licht ging plotseling uit.
De avondschemering blijft nog hangen
gevangen in vragen, ijdelheid uit lood.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s