Bletët e Kaltra / Poezi Haiku nga Adem Zaplluzha

Poezi Haiku nga Adem Zaplluzha

 

Bletët e Kaltra

 

***

Dy herë qan njeriu
Në lindje
Dhe perëndim

 

***

I pyeta luleborat
Asnjëra nuk njihte
Aromën e përjetësisë

 

***

Mrekulli që s’jemi lule
Do na këpusnin
Për shëmtimin e vazove

 

***

Në kohëra shirash
Mjegullat zhvishen
Si nuset në gjerdek

 

***

Kur zbritët nga pema
Në Iliri
Piqeshin deshët në hell

 

***
Jemi bijtë e zjarrit
U lindëm
Nga lulezjarri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s