MAGKIKITA PA RIN TAYO… ( WE SHALL MEET …) – Victoria MILESCU (Romania) / Isinalin sa wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad- Pilipinas

Painting by Martin Raabe, Liebesp

MAGKIKITA PA RIN TAYO…

Sabi mo sa akin, magkikita pa rin tayo pagkatapos magtapos ang mundo
Kung saan ikaw na lang at ako, mula pagsikat ng araw hanggang sa apaglubog nito

Panigurado magkikita pa rin tayo, pagkatapos ng katapusan ng mundo
Kung saan dalawa na lamang tayo, ang kalaliman naghuhumiyaw sa kailaliman

Magkikita tayo kung ang lahat ng mga bagay ay magdaraan sa apoy
At naging ganap ng abo o kaya’y wala na

Magkikita tayong muli kapag ang lahat ay mayron ng katuturan
Ng walang pag-unawa kung bakit ako ay ako noon.

VICTORIA MILESCU, Romania

Isinalin sa wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad- Pilipinas

 

WE SHALL MEET . . .

We shall meet after the end of world, you told me
When we’ll be just you and me, sunrise and sunset.

We shall meet after the end of the world, precisely
When we’ll be just we two, abyss clamoring abysses.

We shall meet when all things will pass through fire
And we’ll be ashes or we’ll be no more

We shall meet again when everything makes sense
Without understanding why I was what I was.

VICTORIA MILESCU, Romania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s