Poesie di Hamdi Meça / Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Poesie di Hamdi Meça
 
 
Izet Bebeziqi, uno di Scutari
 
Plic, plic
Spessa la pioggia a Scutari,
non solo pioggia , quel plic, plic .
I battiti della machina “Olivetti”,
(ci scriveva le poesie Izet Bebeziqi) plic , plic,
battiti della mia gioventù
studentesca ai tempi,
mescolate ai plic, plic.
Parlava con Fishta,con Noli,
in alfabeto morse, plic, plic
Cadeva in una buca
colma di pioggia di lacrime
mai arrivate a riva,
e taceva.
Il freddo usciva dalla sua vita,
ghiacciando
la pioggia di lacrime plic, plic.
Da allora, ancora gelida quella pioggia,
ghiacciata.
Quel monumento sul ghiaccio plic, plic:
“Izet Bebeziqi,
uno di Scutari”
 
 
 
“Izet Bebeziqi,një shkrodran”
 
I shpeshtë shiu në Shkodër, pik, pik,
jo veç shi ai pik, pik në Shkodër,
jo veç shi, ai pik, pik,
trokitjet e makinës së shkrimit “Olivet”,
( vjershat na shtypte Izet Bebeziqi ) pik, pik,
me pulsin e rinisë sime
të kahershme sudentore përzier ai pik, pik.
Fliste me Fishtën,
me Nolin,
me alfabet mors, pik, pik,
binte në një gropë të mbushur me shi të lotëve
të padalë në breg
dhe heshte.
I ftohti nga jeta e tij dilte,
shiun e lotëve pik, pik,
në çdo pikë duke e ngrirë.
qysh atëhere ende i ngrirë ai shi,
ai akull,
ajo skulpturë në akull pik, pik:
“Izet Bebeziqi,
një shkrodran”.
 
 
 
Dipingo
 
Io dipingo.
Dipingo
sulla tela della fiamma,
come la primavera.
Finché
brucio.
 
 
 
Pikturoj
 
Unë pikturoj.
Pikturoj
në cohën e flakës,
sikur pranvera.
Gjersa
të digjem.
 
 
 
Sentenza delle leggi non scritte
 
Nel ventunesimo secolo
prima della nuova era
uccise.
Nel ventunesimo secolo
della nuova era,
fu ucciso.
 
 
 
Vendim i ligjeve të pashkruara
 
Në shekullin XXI,
para erës së re,
vrau.
Në shekullin XXI
të erës së re
e vranë.
 
 
 
Archi
 
Arco davanti allo specchio
il corpo della fanciulla,
arco sopra la polvere,
il corpo dell’uomo maturo.
Lei , porta il globo al guinzaglio,
il globo, porta lui.
 
 
 
Harqe
 
Hark, para pasqyrës,
trupi i vajzës së re,
hark, para dheut,
trupi i plakut të moshuar.
Ajo, globin në lak,
atë, globi në lak.
 
 
 
L’eco del respiro
 
Cosa nascondi
o eco del respiro,
la nascita del mondo,
o la sua morte,
o entrambe a confronto
chi il posto dell’altra prenderà?
L’Etna, il Vesuvio,
i vulcani dell’Islanda
e altre crepe della crosta terreste,
sputano ciò che un sospiro gonfio,
trattiene.
 
 
 
Pasthirrmë e frymës
 
Ç’semantikë fsheh ti,
moj pasthirrmë e frymës,
a lindjen e botës,
a vdekjen e saj,
a të dyja në përballje,
kush njëra tjetrës
vëndin t’ja zërë?
Etna, Vezuvi,
vullkanet e Islandës
e të tjera çarje të kores së dheut,
ç’ përmban një pasthirmë e enjtur,
vjellin.
 
 
 
Il poeta filosofo
 
La stazione nello spazio,
stazione cosmica,
mi muovo restando fermo,
mi fermo muovendomi,
senza tempo,
significa,
senza il globo
come pietra
al collo.
 
 
 
Poeti filozof
 
Stacion në gjithësi,
stacion kozmik,
lëviz duke qëndruar,
qëndroj duke lëvizur,
I pakohë,
domethënë,
pa globin
gur
në qafë.
 
 
 
La misticità delle rondini
 
Sacre sillabe sanscrite
nelle voci degli uccelli migratori
In particolare le rondini.
Forse questo volatile nero e bianco,
prende la terra del suo nido,
laddove il primo uomo
fu creato .
 
 
 
Mistika e dallëndysheve
 
Rrokje të shenjta sanskrite,
në zërat e zogjve shtegtarë,
tek dallëndyshet veçanërisht.
Thua, ky shpend bardh e zi
baltën për çerdhen e vet,
Nga ku njeriu i parë
u formua e merr.
 
 
 
Un film in bianco e nero
 
Il sonno- nero,
il risveglio-bianco,
Rettangoli delle notti,
rettangoli del giorno.
Un documentario.
Camera -l’uomo.
 
 
 
Film bardhë e zi
 
Gjumi-i zi
Zgjimi – i bardhë
Kuadrate ditësh
Kuadrate netësh
Film dokumentar
Njeriu-kamër.
 
 
 
L’acquario spaventa
 
Uno degli occhi,
quello che fa l’occhiolino –l’acquario.
Soffoca i pesci quel furbastro, tradendo l’altro.
La morte gira intorno
al vetro dell’uovo.
 
 
 
Akuariumi tremb
 
Njëri sy,
ai që shkel-akuarium,
Peshqit mbyt ai sy dinak, tjetrin duke tradhtuar,
Vdekja rreth e rrotull
në xhamin e vezës.
 
 
Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s