Shtëpia Botuese ” ADA” publikon romanin ” MONOLOGU I NJË RRUGËTIMI” të autorit TOMORR DHRIMO

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon romanin  ” MONOLOGU I NJË RRUGËTIMI” të autorit TOMORR DHRIMO

 

Autori : TOMORR DHRIMO

Titulli: MONOLOGU I NJË RRUGËTIMIRedaktoi : Briseida Dhrimo – AVDIA

Botimi i parë, 2017

ISBN: 978-9928-223-93-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Roland Lushi

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2017CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dhrimo, Tomorr

Monologu i një rrugëtimi / Tomorr Dhrimo ;

red. Briseida Dhrimo. – Tiranë : Ada, 2017

248 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-93-7

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s