Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Fjalët e librit” të autores Babeta Rexhepi

Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Fjalët e librit” të autores Babeta Rexhepi

 

Autore: Babeta Rexhepi

Titulli: Fjalët e librit

Botimi i parë, 2017

ISBN 978-9928-223-88-3

Formati : 13x20cm

©: Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Rexhepi, Babeta

Fjalët e librit : poezi / Babeta Rexhepi.

Tiranë : Ada, 2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s