Vetëm zemra (Solo il cuore) – Domenico Pisana / Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

Poezi nga Domenico Pisana

 

Vetëm zemra

Koha do të na plasaritë duart tona të djersitura
mbështjellë me vargje brengash,
do të na thërrmojë fytyrat buzëqeshur diell
dhe shpresat e mbyllura në kutinë e ëndrrave,
do na turbullojë shikimin me peshën e viteve konsumuar në një udhëtim heshtjesh të mbytura,
do të plasaritë trupat tanë të lodhur dhe të rrënuar
mbi të cilët kanë rrëshqitur disa pika vesë.

Vetëm zemra do të mbetet e strehuar
e do t’i tregojë vetes
misterin gjithnjë në ndryshim të dashurisë
fiksuar në memorien e shënuar nga vitet.

Vetëm zemra do krijojë memorie gëzimesh dhe pasionesh,
psherëtimash dhe lotësh konsumuar në shpirt,
ekstazash të paimagjinueshme që janë bërë trupore,
emocionesh të vjedhura nga pavetëdija e adoleshencës,
e dhuratash të vendosura nën këmbët e të varfërve.

As vdekja nuk do ta ndalojë zemrën:
do të vazhdojë të rrëfehet në një gërshetim qiejsh
përballë të Përjetshmes.

 

Solo il cuore

Il tempo ci screpolerà le mani sudate di fatica
avvolte in fastelli di rimpianti,
ci sgretolerà i volti sorrisi di sole
e di speranze racchiuse nella scatola dei sogni,
ci annebbierà la vista con il peso degli anni
consumati in un cammino di silenzi sommersi,
ci screpolerà i corpi stanchi e accasciati
sui quali hanno scivolato poche gocce di rugiada.

Solo il cuore resterà al riparo
e narrerà a se stesso
il mistero mutevole dell’amore
rimasto indelebile e segnato dagli anni.

Solo il cuore farà memoria di gioie e di passioni,
di sospiri e di pianti consumati nell’anima,
di estasi impensabili divenute corporee,
di emozioni rubate con incoscienza adolescente,
dei doni deposti ai piedi dei poveri.

Neanche la morte fermerà il cuore:
continuerà a narrarsi in un intreccio di cieli
davanti all’Eterno.

 

Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s