Little boy in green (Jongetje in het groen) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Little boy in green
 
He gets up early, the day starts for him
with stacks of books under bed
stuffed animals on the blankets and playing for an hour
before waking up his parents and sister
 
then he picks up a blue cart from the room fills it
with ball skateboards a bottle of water for the road
pulls the cart out through a corridor with full force
on the way to a playground with large stones.
 
This seven-year-old boy always has something
in his head arms and legs
runs faster than anyone to his location
hunting for knowledge and happiness far ahead
 
and when he meets the young math teacher
she is amazed at all his arithmetic skills
explanation squared and improves starting points
until he painfully scrapes at an iron wheel
 
then he just wants to go inside. Just like everyone else
dries tears needs a plaster for small things.
 
 
 
Jongetje in het groen
 
Hij staat vroeg op, de dag begint voor hem
met stapels boeken onder bed
knuffels op de dekens en een uur spelen
voordat hij zijn ouders en zusje wakker maakt
 
dan pakt hij een blauwe kar uit de kamer vult die
met bal skateboards een fles water voor onderweg
trekt de kar met volle kracht door een gang naar buiten
op weg naar speelplaats met grote stenen.
 
Dit jongetje van zeven heeft altijd iets
in zijn hoofd armen en benen
loopt sneller dan wie ook naar zijn vindplaats
op jacht naar kennis en geluk ver vooruit
 
en als hij de jonge lerares wiskunde ontmoet
is zij verbaasd van al zijn rekenkunsten
uitleg in het kwadraat en verbetert uitgangspunten
tot hij zich pijnlijk schaaft aan een ijzeren wiel
 
dan wil hij gewoon naar binnen. Net als iedereen
droogt tranen een pleister voor kleine dingen.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s