It’s as complicated upstairs as it is downstairs (short flash story) – Het is boven net zo ingewikkeld als beneden (short flash verhaal) / By: Hannie Rouweler

Hannie Rouweler

 

It’s as complicated upstairs as it is downstairs

(short flash story)

If you think it is complicated with us, you should take a look above. In the attic rooms of our memories and daily activities. It is hard to understand what is happening above our heads! Just like on Earth, we experience only a fraction of what is there simply because the scope does not extend much beyond what our eyes can see or because limitations have been imposed on our braincase. We believe a lot is chaos, the events of the day can hardly be followed, increasingly called the delusion of the day, because sometimes a curse or something ominous has been draped over it.

Now I have started to delve into the universe, and frankly I can’t figure it out. I read an interesting article that goes like this: Never before a direct photo of a sun-like star with two planets was taken. Astronomers have previously photographed a star with two planets twice, but those stars were clearly different from the sun. It is the star with the name TYC 8998-760-1 that is about three hundred light years from Earth. The star in the constellation Musca (Fly) is only seventeen million years old, a youngster compared to our 4.5 billion year old sun. Young planets are so warm that they glow brightly in the infrared and were clearly visible with an advanced camera.

Then you come across reactions from people who are interested in the subject and have become proficient in matter: Essentially, astronomers determine the age of stars by observing their spectrum, brightness, and motion through space. They use this information to profile a star and then compare the star to models that show how stars should look at different points in their evolution.

In the meantime I am mopping the kitchen. Everything requires maintenance, an obligation to observe and keeping clean. For this I have to slide chairs and stools to one side of the kitchen. I dip the broom mop deep in the hot water with soap, wring it out, and begin to mop part of the kitchen in equal strokes. Then I give it the opportunity to dry and then move the chairs and stools to the other side of the floor and mop that part. I only put all back in the right place when everything is dry.

 

Het is boven net zo ingewikkeld als beneden

(short flash verhaal)

Wie denkt dat het bij ons ingewikkeld is, moet maar eens boven gaan kijken. Op de zolderkamers van onze herinneringen en dagelijkse bezigheden. Het valt nauwelijks te begrijpen wat boven onze hoofden allemaal gebeurt! Net als op aarde ervaren we slechts een fractie van wat er is, simpelweg omdat de reikwijdte niet veel verder strekt dan onze ogen kunnen zien of doordat er aan onze hersenpan beperkingen zijn opgelegd. We vinden veel een chaos, nauwelijks zijn de gebeurtenissen van de dag te volgen, steeds vaker de waan van de dag genoemd omdat er soms een vloek of iets onheilspellends overheen gedrapeerd is.

Nu ben ik me gaan verdiepen in het heelal, en eerlijk gezegd kom ik er niet uit. Ik las een interessant artikel dat gaat als volgt: Nooit eerder is het gelukt om een rechtstreekse foto van een zonachtige ster te maken met twee planeten. Astronomen hebben al twee keer eerder een ster met twee planeten gefotografeerd, maar die sterren verschilden duidelijk van de zon. Het gaat om de ster met de naam TYC 8998-760-1 die ongeveer driehonderd lichtjaar van de aarde verwijderd is. De ster in het sterrenbeeld Musca (Vlieg) is slechts zeventien miljoen jaar oud, een jonkie vergeleken met onze 4,5 miljard jaar oude zon. Jonge planeten zijn nog dermate warm dat ze helder oplichten in het infrarood en waren met een geavanceerde camera goed te zien.

Vervolgens kom je reacties tegen van mensen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn en zich hebben bekwaamd in de materie: In wezen bepalen astronomen de leeftijd van sterren door hun spectrum, helderheid en beweging door de ruimte te observeren. Ze gebruiken deze informatie om een profiel van een ster te maken en vergelijken de ster vervolgens met modellen die laten zien hoe sterren eruit moeten zien op verschillende punten van hun evolutie.

Intussen ben ik bezig de keuken te dweilen. Alles vraagt om onderhoud, observatie-plicht en schoonhouden. Hiervoor moet ik stoelen en krukjes naar een kant van de keuken schuiven. Ik dompel de bezem mop van touw diep in het hete water met zeep, wring hem uit, en begin in gelijke banen een deel van de keuken te dweilen. Daarna geef ik de kans iets te laten drogen en zet vervolgens de stoelen en krukjes op de andere kant van de vloer en dweil dat deel. Pas als alles droog is zet ik het weer netjes op de juiste plaats terug.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s