Poesie di Kopi Kyçyku / Traduzione in italiano a cura di Eltona Lakuriqi

Poesie di Kopi Kyçyku
 
 
UNA TEMPORANEA SEPARAZIONE
 
Una temporanea separazione
agisce sull’amore
come il vento sul fuoco.
Quando è piccolo
il vento lo spegne
Se è grande
più forza gli dà.
 
 
 
Ndarja e përkohëshme
 
Ndarja e përkohshme
njëlloj si era mbi
zjarrin vepron,
Kur është i vogël,
era e shuan,
po qe i madh e flakëron.
 
 
 
IO ED IL GIARDINO
 
Condividerò il destino
con ogni giardino.
L’erba mi coprirà
quando non respirerò più.
 
 
 
Unë dhe kopshti
 
Të njëjtin fat me të çdo kopshti unë do të kem:
Bari do të më mbulojë
kur pa frymë do të jem.
 
 
 
Traduzione in italiano a cura di Eltona Lakuriqi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s