Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “KJO BOTË KU JETOJ – Ese 1” të autores Bukurije Bushati

Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “KJO BOTË KU JETOJ – Ese 1” të autores Bukurije Bushati

Titulli: KJO BOTË KU JETOJ – Ese 1
Autore: BUKURIJE BUSHATI
Ilustrimet: ELONA MARIKA

Përgatiti për botim: Roland Lushi
©Të gjitha të drejtat i përkasin autores
ISBN: 978-9928-326-20-1
Botimi i parë, 2020
Formati : 14x20cm

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, korrik 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bushati, Bukurije
Kjo botë ku jetoj : ese /
Bukurije Bushati ; il. Elona
Marika. – Tiranë : Ada, 2020
308 f. : me il. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-20-1
1.Letërsia shqipe 2.Ese
821.18 -4

 

Autorja: Bukurije Bushati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s