Helemaal niet (Not at all) / Hannie Rouweler

Hannie Rouweler
 
 
Helemaal niet
 
We waren helemaal geen
dichtersduo
we waren gewoon ieder voor zich
en god voor ons allen
 
soms smeedden we samen woorden
zonder succes
ze vielen uiteen
zodra iemand zijn mond open deed
 
de voordrachten waren
nog veel erger
een wees met een vinger naar het publiek
fout
 
ik dacht dat je bepaalde dingen niet doet
dus keek ik naar de grond
altijd had ik een sterk vermoeden
dat de bodem het is
 
alles wat op aarde ligt
je moet je bukken
ieder ander krijgt pijn in de rug
om de tien wolken te pakken
 
 
Not at all
 
We were not at all
a poet duo
we were just every man for himself
and god for us all
 
sometimes we forged words together
without success
they fell apart
as soon as someone opened his mouth
 
the presentations were
even worse
one pointed with a finger to the audience
wrong
 
I thought you shouldn’t doing certain things
so I looked at the ground
I always had a strong sense
that the bottom is it
 
everything on earth
you have to bend downwards
everyone else gets pain in the back
to catch the ten clouds.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s