Vrouw bij een boot (Woman at a boat) / Hannie Rouweler

Hannie Rouweler
 
 
Vrouw bij een boot
 
Ze staat geleund met verwarde haren
en een bedrukt gezicht
in de zon
tegen een boot. Het meer van Tiberias
 
glanst rustig en de overkant
is niet te zien.
De visser biedt haar een toverdrankje
en ze kalmeert
 
stapt in de boot en bereikt een oever
met visnetten
die gerepareerd worden, vissers
die met gerimpelde gelaten
dagelijks hun brood verdienen
 
vis uit het water. In bakken zwemmend
onder zelfgemaakte strandhutten
met glitter versierselen, lege blikjes Cola
die aan een touw in de wind ratelen
om geesten weg te jagen
om de goede goden tot de orde te roepen.
 
 
 
Woman at a boat
 
She is leaning with tangled hair
and a worried face
in the sun
against a boat. The lake of Tiberias
 
shines quietly and the other side
can not be seen.
The fisherman offers her a magic liquor
and she calms down
 
gets into the boat and reaches a shore
with fishing nets
that are being repaired, fishermen
those who with wrinkled faces
earn their living every day
 
fish from the water. Swimming in bins
among homemade wooden cabins,
glitter decorations, empty cans of coke
rattling on a rope in the wind
to chase away spirits
to call the good gods to order.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s