“Shpirti vallëzon në djep” i autorit danez Niels Hav prezantohet në TVSH nga Kujtim Morina.

“Shpirti vallëzon në djep” i autorit danez Niels Hav prezantohet në TVSH nga Kujtim Morina.

 

Klikoni linkun për të ndjekur intervistën:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s