Poesie di Dashamir Malo / Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Dashamir Malo

 

***

Tu sei lì,
sempre al centro,
splendida, brillante,
mentre io, da tempo,
seguo il girasole.

 

***

Ti je aty,
përherë në qëndër,
e shndritshme, rrezeartë,
ndërsa unë ka kohë,
që bëj udhën
e lulediellit.

 

Vjeshta

Ah, vjeshta!
E vetmja grua,
që më ka sunduar tërësisht,
në të gjitha motet,
mua burrin.

 

L’autunno

Ah, l’autunno!
L’unica donna,
che mi ha posseduto totalmente,
in tutte le stagioni,
a me, l’uomo.

 


Traduzione italiana a cura di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s