UNË VESH PARFUMIN… (I WEAR PERFUME …) – Elizabeth Ongpauco / Përktheu në shqip Adem Xheladini

Poezi nga Elizabeth Ongpauco

 

UNË VESH PARFUMIN…

Jam grua që nuk ka veshur kurrë korsetë
Jam grua që nuk manikyroj thonjtë e mi
Jam grua që e humb zemrën për çizmet dhe takat e larta
Jam grua që trashigoj librat, shkruaj poezi dhe artikuj
Jam grua që muroset kur dëgjon muzikë, përveç rock dhe rap
Jam grua që adhuroj lule dhe i tregoj ato në shtëpinë time

Jam krenare që jam grua dhe luftoj me guxim për barazi dhe çlirim
Unë luftoj, flas me zë sipas punës së madhe dhe përsosmërisë
Por, unë Jam grua kundër grave që janë në ekspozim të pahijshëm
Pse ulen poshtë?
Për cfarë ?
E paarritshme, Kush e di

Jam grua që nuk ka frikë të qajë
Dikush që ka emocione, zemërohem dhe lëndohem
Oh, kam ndjenjën e merimangës së Peter Parker
Mund të lexoj me lehtësi sinjale me zë të lartë e të qartë O, po!
Jam grua dhe mendoj për veten time,
“O Zot, Sa e qartë mund të jem duke mos ardhur, pa shpresë?”
Pa marrë parasysh se sa dua të bërtas
“Unë gjithashtu si ju, ahhhh, O zëri im që flet”

Unë mund të dua
Unë rrallë ndryshoj mendjen
Unë vishem me parfum
Unë jam grua

Elizabeth Ongpauco
Të gjitha të drejtat e rezervuara
© UK 08.03.18

 

TICKLE ….

I WEAR PERFUME ..

I am a woman who never wore a corset 
I am a woman who doesn’t manicure my nails 
I am a woman who loses my heart to boots and high heels 
I am a woman who treasures books, write poems and articles
I am a woman who enjoys listening to music except rock and rap 
I am a woman who adores flowers and displays them in my house

I am proud to be a woman and brave to fight for equality and deliverance
I fight, voice out on the basis of hard work and excellence 
But, I’m a woman against women who are into indecent exposure
Why stoop low ? 
What for ? 
Incorrigible , Who knows

I am a woman who is not afraid to cry 
One who has emotions , I get angry and get hurt 
Oops I’ve got Peter Parker’s spider sense 
I can easily read signals loud and clear O, yes! 
I’m a woman and I think to myself, “O God , How obvious can I be by not coming across , desesperada ? “
No matter how much I want to shout 
“I also like you , ahhhh , O my speak up”

I can love 
I rarely change my mind 
I wear perfume 
I’m a woman

Elizabeth Ongpauco 
All Rights Reserved 
© UK 08.03.18

 

Përktheu në shqip Adem Xheladini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s