Shtëpia Botuese “ ADA” publikon librin “Zërat e së ardhmes” të dy vajzave të vogla nga Vushtria, Kosovë, SaraYmeri dhe Anisa Ymeri, të redaktuar nga autori Lulzim Hajdari.

 

13612370_10208232431801176_7997611836947139701_n

 

Shtëpia Botuese “ ADA” publikon librin “Zërat e së ardhmes” të dy vajzave të vogla nga Vushtria,  Kosovë, SaraYmeri dhe Anisa Ymeri, të redaktuar nga autori Lulzim Hajdari.

 

 

Autore: SaraYmeri, Anisa Ymeri

Titulli : Zërat e së ardhmes

Redaktoi : Lulzim Hajdari

Reçensente : Ajshe Pllana

Kopertina : Hazbi Dida

Ilustrimi : Luanda Hajdari

 

Nën kujdesin e LSHA Kukës

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

 

Realizimi grafik: Grafika ADA

ISBN 978-9928-4347-5-3

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Shtëpia Botuese “ADA”

Rr. “Nasi Pavllo” Nr.20

Tiranë, qershor 2016

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Zërat e së ardhmes : vjersha dhe tregime /

Sara Ymeri, Anisa Ymeri ; red. Lulzim

Hajdari. – Tiranë : Ada, 2016

56 f. : me il.; 20 cm.

ISBN 978-9928-4347-5-3

I.Ymeri, Anisa

1.Letërsia shqipe 2.Poezia 3.Tregime dhe novela.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s