Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Kjo quhet dashuri” të autores Fitore Doma.

13592681_10208232428521094_7628574372091392802_n

 

Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Kjo quhet dashuri” të autores Fitore Doma.

 

Autore : Fitore Doma

Titulli : Kjo quhet dashuri

Botimi i parë, 2016

ISBN: 978-9928-204-97-4

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Tirazhi 300 kopje

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, qershor 2016

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Doma, Fitore

Kjo quhet dashuri : poezi / Fitore Doma. –

Tiranë : Ada, 2016

96 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-204-97-4

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s