Shtëpia Botuese “3 zen”, Prishtinë publikon vëllimin poetik “TI, QINDVJETËSH” të autores Vjollca Ajasllari-Koni .

 

13599977_1212120598806567_2867071081191644551_n

Shtëpia Botuese “3 zen”,  Prishtinë publikon vëllimin poetik  “TI, QINDVJETËSH” të autores Vjollca Ajasllari-Koni .

 

 

“TI, QINDVJETËSH” është titulli i më i ri i librit me poezi të autores Vjollca Ajasllari-Koni.  Autorja vjen me botimin e tretë poetik,  botim e cili e ngre risinë krijuese në nivel edhe më të lartë, si për nga stili dhe gjetjet, po ashtu edhe për figuracionin e pasur, ndjesinë dhe mesazhin përcjellës për lexuesit.

 

 

Vjollca Koni 1

Vjollca Ajasllari-Koni

 

 

Titulli: TI, QINDVJETËSH

Autore: Vjollca Ajasllari-Koni.

Redaktor: Agron Shele,

Lektor: Sadik Bicaj.

Recenzent: Hysen Grajçevci:

Dizajni : Fatmir Grajçevci.

Shtypur në  Shtypshkronjën  “Blendi”

Shtëpia Botuese: “3 zen”, Prishtinë.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s