Black pearls (Zwarte parels) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Black pearls
 
They are heavy in my hand, shining,
ridges indicate circles
of years or of wearing out of the years
that have passed. The tears
of Aphrodite that were not dried
with words. The vain effort
the lost thoughts the lost words
the unsuccessful attempts at recovery.
I weigh her tears, they are heavier
than the drops on the grass early in the morning
heavier than the drops
hanging on branches of trees
heavier than I ever could explain
to whom would understand. That it slowly gets more
and more gain in weight like the days slipping away
in years. Gradually crumbling in more pieces.
 
Real pearls are rough. If you rub two pearls together you will feel some resistance, a kind of
abrasive effect. Fake pearls glide over each other without resistance. If you rub two real pearls
on top of each other, a little powder will come off.
Fine to very fine lustre Tahitian pearls with normal growth characteristics typical of Tahitian pearls,
individually knotted.
 
 
 
Zwarte parels
 
Ze liggen zwaar in mijn hand, glanzend,
de ribbels geven kringen aan
van jaren of van slijtage van de jaren
die voorbij zijn gegaan. De tranen
van Aphrodite die niet werden gedroogd
met woorden. De vergeefse moeite
de verloren gedachten de verloren woorden
de vergeefse pogingen tot herstel.
Ik weeg haar tranen, ze zijn zwaarder
dan de druppels op het gras vroeg in de morgen
zwaarder dan de druppels
aan takken van bomen
zwaarder dan ik zou kunnen uitleggen
voor wie het begreep. Dat het steeds meer
gewicht gaat krijgen als de dagen in jaren
verglijden. Langzaam iets verder verbrokkelt.
 
Hannie Rouweler
 
Echte parels zijn ruw. Als u twee parels tegen elkaar wrijft voelt u wat weerstand, een soort
schurend effect. Nep parels glijden zonder weerstand over elkaar. Als u twee echte parels
over elkaar wrijft komt er ook een klein beetje poeder van af.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s