Ociemnieły czas (Blind time) – Shurouk Hammoud / Tłumaczenie Bożena Helena Mazur-Nowak

Shurouk Hammoud

 

Ociemnieły czas

Na dzisiaj nic nowego
Handlarze z bogatą ofertą drewnianych płaszczy
Niezmiennie są w dobrym nastroju,
Króry towarzyszy im od urodzenia
W tych krajach na mapie,
o których Bóg zapomniał,
Poeci wciąż udają, że są mądrzy,
Aby nie zawieść swojej próżności
Nadal przepowiadają życie i śmierć,
Zbawienie i koniec
W tym samym czasie
Tyrani
Jak zawsze
Mieszają w naszych snach
Pałeczkami z naszych żeber
Ich dupy cuchną
Z ich ust dobywa się odór strzelniczego prochu
Który wlewają do ciał naszych dzieci
Ciągle się powiększają, aż urastają do wielkości kraju.
Co się tyczy umarłych
Nadal się rozmnażają
Z entuzjazmem kochanków
Którzy urodzili się
W tych gwałtownych czasach.

 

Blind time

Nothing new for today
Vendors of full of coffins’ newspapers
Are still in the normal mood
That accompanied them since they were born
In these countries
Those god forgot on the map.
Poets still pretend to have wisdom,
So as not to disappoint vanity
They still foretell life and death,
End and Salvation
At the same time
Tyrants
As they always did
Still copulate our dreams
With sticks made from our ribs
And their stinking butts
Like the smell of gunpowder that emit from their mouths
And pour on our children ‘bodies
Are still expanding until they become the size of the country.
As for the dead
They are still reproducing
With enthusiasm of lovers
Who were born
In a blind time.

 

Tłumaczenie Bożena Helena Mazur-Nowak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s