Wo führt uns die Karawane? (Unde ne duce caravana?) – Irina Lucia Mihalca / Deutsche Übersetzung: Michael Tudor

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
Wo führt uns die Karawane?
 
So beginnen die Geschichten, viele nennen Sie Wege,
anderen nennen sie Flüsse,
alle fließen, alle sind lebendig und der Feuer brennt.
Eine lebende Flamme! Mit deine Frühlingsaugen
durchsuchst den Wald, indem du Grün in grün schneidest!
 
Jenseits den Felder fließt
ein großer Fluss
der auf seinem Weg viele Flüsse sammelt!
Ein Hauch von Weidenzweige, der Trauerweide
schwingt auf ferne Erinnerungen.
 
Wir suchen, träumen, reisen,
rücken vor durch das Rascheln des Baumes
verborgen in Rinde der Erinnerungen aus unsere Tiefe!
 
Wo führt uns die Karawane? Zu dir, zu mir,
zu uns, wir wissen nicht was uns am Morgen erwartet.
In eine geschriebene Geschichte sind wir,
nach dem Reihe nah denkst du, denke ich,
Er und Sie – zwei Herzen.
Ein altes Lied sang ich…
Es ist eine Geschichte, die die Seele erfüllt
mit dem Tropfen der fehlte.
Der Gedanke fließt wie ein Fluss.
Wir blicken in die Spiegeln des Ozeans
schlürfen das lebendige Wasser, Wasser der Liebe,
Rückkehr des ewiges Wasser. Monoton fließt der Fluss!
 
Ständig sind wir nach Suche des Universum
– Impulsen, Atmungen,
Lotusblume des aktiviertes Licht… –
den Himmel mit Sternen mahlen, nur die Nacht wird wissen
warum sie nicht ihr Himmel zeigt.
 
Mit dem Morgentau, unsere Herzeinschlägen hörten wir.
Eine Träne!
Regentropfen in meinem Herzen!
 
Zu den festhaltenden Geräusche rannten wir,
so wie die Musik
die unter dem inneren Bogen fließt,
so wie der Regen der Sternen
der in die Nacht unserer Sommer strömt.
 
Besondere Lichter haben die Menschen in ihr Blick,
gewählt sind sie ein Licht zu tragen
die in jede Dunkelheit eindringt.
Wir sind Teile des Augenblickes, der Intensität,
Ihr Erinnerungen und die Liebe, nur die Liebe!
 
Deutsche Übersetzung: Michael Tudor
 
 
 
Unde ne duce caravana?
 
Aşa încep poveştile, unii le spun drumuri,
alţii le spun râuri,
toate curg, toate-s vii şi focul arde.
O flacără vie! Cu ochii tăi de primăvară
răsfoieşti pădurea decupând verdele din verde!
 
Dincolo de câmp curge
un fluviu mare
ce-adună multe râuri în drumul lui!
Adierea crengilor salciei plângătoare
se leagănă-n depărtate amintiri…
 
Căutăm, visăm, călătorim,
înaintând prin freamătul copacului
ascuns în coaja amintirilor, din adâncul nostru!
 
Unde ne duce caravana? Spre tine, spre mine,
spre noi, nu ştim ce ne-aşteaptă mâine.
Suntem într-o poveste scrisă,
rând cu rând, tu un gând, eu alt gând,
El şi Ea ~ două inimi.
Un cântec de demult îngân…
Este povestea ce umple sufletul
cu picătura ce-i lipsea.
Gândul curge ca şi râul.
Ne privim în oglinzile oceanului
sorbindu-ne apa vie, apa iubirii,
apa eternei reîntoarceri. Monoton curge râul!
 
Tot timpul căutăm, ăsta-i universul
– pulsaţii, respiraţii,
floarea de lotus a luminii activate… –
pictând cerul cu stele, numai noaptea va şti
de ce nu-şi arată cerurile.
 
Cu roua dimineţii ne ascultăm bătăile inimii.
O lacrimă!
Picături de ploaie în inima mea!
 
Alergăm spre acele sunete lipite de noi,
asemeni muzicii
ce curge pe sub arcada lăuntrică,
asemeni ploii de stele
ce se revarsă în nopţile verilor noastre.
 
Oamenii au lumini aparte în priviri,
aleşi sunt să poarte o lumină
ce pătrunde în orice întuneric.
Suntem fărâme de clipe, intensităţi,
amintirile lor şi iubire, doar iubire!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s