HOW TO GET RID OF CONFLICTS? (LÀM SAO THOÁT KHỎI XUNG ĐỘT?) / Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

A nuclear war, no matter how big or small, will obviously cause great harm and great death to all people around the globe, not exclude any country Alas Peace for humanity! Therefore, as long as nuclear weapons still exist, the obsession with the Apocalypse will return the Earth to prehistoric times. Scientists’ invention was taken advantage of by politicians, some leaders of some countries possessing nuclear weapons were arrogant with the dream of hegemony. We deserve to live a good life in peace, in safety but have been unable. I always wondered why people had to go to war. To have more money? To make more profit? But what are that money and profit for? Scientists and belligerent politicians must take responsibility first. Please read the poem and leave a few comments. Sincerely thank you all.

ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Một cuộc chiến tranh hạt nhân, dù lớn hay nhỏ, rõ ràng sẽ gây ra tác hại lớn và cái chết lớn cho tất cả mọi người trên toàn cầu, không loại trừ bất kỳ quốc gia nào Ôi! Hòa bình cho nhân loại! Do đó, chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, nỗi ám ảnh về Ngày tận thế sẽ đưa Trái đất trở về thời tiền sử. Phát minh của các nhà khoa học bị các nhà chính trị lợi dụng, một số lãnh tụ của một số nước sở hửu vũ khí hạch nhân đã ngạo mạn với mộng bá quyền. Chúng ta xứng đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp trong hòa bình, trong an toàn, nhưng đã không thể. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao người ta lại cứ phải gây ra chiến tranh. Để có nhiều tiền hơn ư? Để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ư? Nhưng tiền và lợi nhuận ấy để làm gì? Các nhà khoa học và các chính trị gia hiếu chiến phải chịu trách nhiệm trước tiên. Vui lòng đọc bài thơ và để lại vài dòng bình luận. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

 

HOW TO GET RID OF CONFLICTS?

Not yet progressive but not backward at all
Civilization is both material and spiritual
It has to be promoted in both sides
For avoiding the injustice problem human dies

How to get rid of conflicts we touched?
Mental stress, please reflect thoughts
Reflect as soon as we want to ask
Who are the unscrupulous behind masks?

Who is the person, we can blame him?
Being trapped, humans are all victims
Serious problems, who is responsible?
Worry is like mental illness trouble

Inventions may not useful success
Have they created more injustices?
Is happiness mental or physical?
To fulfill their dream – once for all?

Scientists, politicians at a high social level
Only by prejudices, they may harm people
In the name of benefit for humanity
The crime of invention is ongoing, you see

Atom, nucleus – lots of benefits and harm
Ready to destroy world life with arms
Where is world peace? – not yet seen obviously!
More worried to see ghosts and demons only!

They only know to be proud of the arsenal as ever
It costs over thousands of billions of dollars
They leave their people hungry, showed off the mighty
Threatening neighbors, causing discord truly

We must confront them nowadays
Urgently to avoid this lousy betray
Which measure is the best policy?
Mediate together, discuss immediately

Remember, unplugging creepers is to disturb the forest
How to stop the atomic war – how can we suggest?
Third world war day by day is causing fever
Apocalypse, victory, and defeat die together

Truly civilized thanks to technology
But life is extremely insecure gradually
The spirit of kindness should be perfected
On the contrary, humans themselves perish.

 

LÀM SAO THOÁT KHỎI XUNG ĐỘT?

Chưa tiến bộ nhưng không lạc hậu
Văn minh vật chất lẫn tinh thần
Song song thăng tiến đều hai mặt
Để tránh muôn người khỏi chết oan

Làm sao thoát khỏi bao xung đột?
Căng thẳng tinh thần, hãy phản quang
Phản chiếu ngay khi ta muốn hỏi
Ai là những kẻ vô lương tâm?

Ai người đáng để ta chê trách?
Vướng bẫy, toàn cầu là nạn nhân
Nghiêm trọng vấn đề ai trách nhiệm?
Nỗi lo như mắc bệnh tâm thần

Phát minh có thể không thành công
Đã tạo thêm nhiều nỗi bất công?
Hạnh phúc tinh thần hay vật chất?
Để mà đáp ứng ước mơ không?

Khoa học gia hay chính trị gia?
Chỉ theo thiên kiến hại người ta
Nhân danh lợi ích vì nhân loại
Tội ác phát minh đang diễn ra

Nguyên tử hạch tâm bao lợi hại
Sẳn sàng tiêu diệt cõi ta bà
Hòa bình thế giới đâu chưa thấy
Chỉ thấy thêm lo bọn quỉ ma!

Chỉ biết tự hào kho vũ khí
Tốn tiền hàng trăm tỷ đô la
Bỏ dân đói khổ, khoe hùng mạnh
Hù dọa láng giềng gây bất hòa

Chúng ta phải đối đầu ngày nay
Cấp thiết tránh xa tệ hại này
Biện pháp nào đây là thượng sách
Cùng nhau hòa giải luận bàn ngay

Nên nhớ bứt dây sẽ động rừng
Chiến tranh nguyên tử làm sao ngưng
Đệ tam thế chiến lên cơn sốt
Tận thế, thắng thua cũng chết chung

Quả thực văn minh nhờ kỹ thuật
Bất an đời sống thật vô cùng
Tinh thần nhân ái nên hoàn thiện
Ngược lại, con người tự diệt vong.

ABAHN_LETH@All Rights Reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s